Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Forest Gorlice

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, Forest Gorlice sp. z o.o. informuje, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forest Gorlice spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9, 38 – 300 Gorlice, NIP: 7381875324, REGON: 492686520, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037595, kapitał zakładowy 1.233.000,00 zł.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: inspektor@forest.gorlice.pl
  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe uzyskane bezpośrednio do Pani/Pana niezbędne do odpowiedzi na Pani/Pana pytania skierowane do nas oraz dane osobowe umożliwiające lub ułatwiające zawarcie i realizację umowy, a w przypadku zgody na przesyłanie newslettera przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe również w tym celu.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :

- w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą zawartą na stronie internetowej- art. 6 ust 1 pkt b. RODO

-  w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy  na podstawie - art. 6 ust 1 pkt b. RODO

- w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem- art. 6 ust 1 pkt f. RODO

- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.

- w przypadku gdy wyraziła Pan/Pani zgodę na otrzymywanie Newslettera Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane również na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt a. RODO

5)  Pani/Pana dane osobowe  zebrane w celach wskazanych w pkt. 4 będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie do czasu przedawnienia i wygaśnięcia wszystkich roszczeń z tytułu realizacji umowy oraz do momentu wypełnienia przez Forest Gorlice, obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie zgody na otrzymywanie Newslettera będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na subskrypcję Newslettera.

6)  Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: firmom kurierskim i pocztowym, kancelarii prawnej, innym firmom współpracującym w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji transakcji.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy Pani/Pana dane można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - RODO

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy (realizacji zamówienia). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji nie będziemy mogli zrealizować zamówienia). Brak zgody na otrzymywanie Newslettera, uniemożliwia jego otrzymywanie.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania .

12) Nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

13) Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

14) Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@forest.gorlice.pl bądź telefonicznie pod numerem 18-35 39 037, pisemnie na adres Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 30-300 Gorlice, lub Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych telefonicznie lub mailem wskazanym w pt. 2 niniejszej Polityki Prywatności

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@forest.gorlice.pl bądź telefonicznie pod numerem 18-35 39 037.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl